Verksamhet

VIRIDITAS

VERKSAMHET

PERSONALGRUPPER

VÅRDANDE YRKEN


Workshops

Själverfarenhetsgrupper för personal

Handledning

PRIVATPERSONER


Bildterapi/samtalsterapi

Personlig utveckling

KONST

www.petragunnarsson.se

ARBETSPLATSER


Kurser

Hälsofrämjande

Förebyggande