Verksamhet

VIRIDITAS

PERSONALGRUPPER

VÅRDANDE YRKEN

 

Workshops

Själverfarenhetsgrupper för personal

Handledning

PRIVATPERSONER

 

Bildterapi/samtalsterapi

Personlig utveckling

ARBETSPLATSER

 

Kurser

Hälsofrämjande

Förebyggande

KONST

www.petragunnarsson.se

VERKSAMHET