Viriditas erbjuder

VIRIDITAS

PRIVATPERSONER


Bildterapi/samtalsterapi

Personlig utveckling

PERSONALGRUPPER VÅRDANDE YRKEN

workshops

Själverfarenhetsgrupper för personal

Handledning

ARBETSPLATSER

Kurser

Hälsofrämjande

Förebyggande