Viriditas erbjuder

VIRIDITAS

 

PRIVATPERSONER

 

Bildterapi/samtalsterapi

Personlig utveckling

PERSONALGRUPPER VÅRDANDE YRKEN

workshops

Själverfarenhetsgrupper för personal

Handledning

ARBETSPLATSER

Kurser

Hälsofrämjande

Förebyggande